Διοργάνωση

Διοργάνωση

Γνωρίστε το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης

Το Κέντρο Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης: Η πύλη σας για την Ευρώπη!

Τι ακριβώς κάνουν τα Κέντρα Ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν; Μάθετε περισσότερα σε αυτό το σύντομο βίντεο!

Το Κέντρο μας ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης που έχει συστήσει - συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την παροχή στους πολίτες πληροφοριών για ευρωπαϊκά θέματα σε τοπικό επίπεδο και φιλοξενείται στην Περιφέρεια Κρήτης.

Κύρια αποστολή των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct είναι να κατευθύνουν τους πολίτες που επικοινωνούν μαζί τους για πληροφορίες σχετικά με κάποιο ευρωπαϊκό θέμα, προς τις κατάλληλες – έντυπες και ηλεκτρονικές – πηγές πληροφόρησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, κάθε κέντρο παρέχει πληροφόρηση στο κοινό και με δική του πρωτοβουλία, μέσα από ιστοσελίδες, εκδόσεις, άρθρα και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ ή εκδηλώσεις.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε; 

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης για να ζητήσουν πληροφορίες για:

-την οργάνωση και λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων και υπηρεσιών,

-την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία,

-τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη,

-τις δυνατότητες συμμετοχής τους στη χάραξη και διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής,

-τις ενισχύσεις που παρέχονται από την ΕΕ,

-τη δυνατότητα να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος, κλπ.

Μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς για οτιδήποτε έχει σχέση με την ΕΕ; 

–Δεν μπορούμε να υποβάλουμε καταγγελίες για λογαριασμό σας ή να σας παρέχουμε νομικές συμβουλές

Αλλά  μπορούμε να σας πούμε πού πρέπει να απευθυνθείτε.

–Δεν μπορούμε να εκφράζουμε άποψη επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν την πολιτική ή τις θέσεις της ΕΕ

Αλλά μπορούμε να σας πούμε πού μπορείτε να εκφράσετε εσείς τις απόψεις σας για τα θέματα αυτά.

Τι κάνουμε; 

-Πραγματοποιούμε ενημερώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχολεία στην Περιφέρεια Κρήτης,

-Διοργανώνουμε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

-Διοργανώνουμε προσομοιώσεις Ευρωπαϊκών οργάνων για μαθητές Λυκείου,

-Ενημερώνουμε στους πολίτες για τα καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα μέσω της ιστοσελίδας μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

-Συνεργαζόμαστε στενά με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,

-Προμηθεύουμε τα σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης με ενημερωτικό υλικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση.