Τοποθεσία

Τοποθεσία

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης 20-21 Οκτωβρίου 2021.