Τοποθεσία

Τοποθεσία

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, στο Ηράκλειο Κρήτης 5-9 Ιουνίου 2023.