Τοποθεσία

Τοποθεσία

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, στο Ηράκλειο Κρήτης 16-20 Μαΐου 2022.